• Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань охорони для всіх моряків.

  Мета курсу – дати основні теоретичні знання та практичні навички з техніки особистого виживання, боротьби з пожежею, першої допомоги, персональної безпеки і суспільних обов’язків. Слухачі, які успішно закінчили зазначений курс підготовки, ознайомленимі з:
  - основними небезпеками, які загрожують тим, хто терпить лихо;
  - значенням тренувань та навчань;
  - міжнародними правилами запобігання нещасним випадкам і гігієни праці;
  - умовами наймання на роботу.

 • Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками.

  Мета курсу – забезпечити суднових спеціалістів теоретичними знаннями та практичними навичками по організації використання колективних рятувальних засобів та розуміння ними своєї ролі і відповідальності в системі гарантування безпеки людського життя на морі в аварійних ситуаціях і при експлуатаційному та тренувальному використанні суднових рятувальних засобів.
  Обсяг і рівень знань, умінь та практичних навичок осіб, які пройшли курс підготовки, повинні відповідати вимогам стандарту компетентності, викладеному в пунктах 1-4 розділу А-VI/2 Кодексу ПДНВ.

 • Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок.

  Мета курсу - забезпечити знаннями суднових спеціалістів, які можуть бути призначені для виконання завдань, обов`язків і відповідальності командира швидкісних чергових шлюпок, знаннями і навичками з організації їх використання та довести до них розуміння своєї ролі в системі гарантування безпеки людського життя на морі в аварійних ситуаціях і при експлуатаційному та тренувальному використанні суднових рятувальних засобів відповідно до вимог правила VІ/2 Конвенції ПДНВ – 78 з поправками; розділу А- VІ/2, табл. А- VІ/2-2 Кодексу ПДНВ; типового курсу ІМО Завдання курсу:
  Слухачі, що успішно завершили даний курс, мають бути здатними забезпечити підготовку і посадку людей у швидкісні чергові шлюпки, безпечно спускати на воду і піднімати швидкісні чергові шлюпки на борт судна.
  Вони повинні бути здатними керувати швидкісною черговою моторною шлюпкою або, в разі потреби, на веслах, включаючи в умовах неспокійного моря. Вони також повинні бути спроможними експлуатувати й керувати мотором швидкісної чергової шлюпки.
  Слухачі повинні знати правильне використання всього обладнання, включаючи сигнальне обладнання й зв`язок між черговою шлюпкою і гелікоптером або судном, а також, як виконувати запропоновані дії.

 • Боротьба з пожежею за розширеною програмою.

  Головною метою підготовки є навчання загальній організації й тактиці боротьби з пожежею на судні. Особливої уваги при підготовці керівника слід приділяти питанням управління діями екіпажу, грамотної оцінки обстановки з метою визнання головної мети й основних завдань при боротьбі з пожежею. До основних завдань підготовки належать:
  - керівництво боротьбою з пожежею на судні;
  - організація й підготовка пожежних партій;
  - перевірка обладнання і систем для виявлення й гасіння пожежі;
  - розслідування й складання повідомлень про випадки пожежі.

 • Надання першої медичної допомоги.

  Метою курсу є навчити командний плавсклад суден без медичного персоналу навичкам надання невідкладної медичної допомоги при нещасному випадку або раптовій хворобі на борту судна відповідно до вимог правила VІ/4 п.1 Конвенції ПДНВ – 78 з поправками; розділу А- VІ/4 п.п.1-3, табл. А- VІ/4-1 Кодексу ПДНВ з поправками; типового курсу ІМО 1.14. Передбачається форма теоретичної та практичної підготовки. Навчання повинно проводитися в спеціально обладнаній аудиторії з використанням методичних відео- та наочних посібників, медичної літератури, а також манекенів, фантомів, муляжів, імітаторів ран для відпрацювання практичних навичок. Успішне завершення курсу надає можливість кожному офіцеру надати невідкладну медичну допомогу.

 • Медичний догляд на борту судна.

  Задачі курсу:
  • навчити слухачів використовувати довідник International Medical Guide for Ships для своєчасної початкової діагностики, вибору найкращого засобу надання першої медичної допомоги, лікування та медичного догляду за хворими та потерпілими на борту судна;
  • забезпечити якісну підготовку плавскладу, навчити визначеним навичкам необхідної медичної допомоги, аспектам медичного догляду та лікування хворого або потерпілого на борту судна, а також виховати у слухачів впевненість та готовність діяти в надзвичайних умовах, пов’язаних із загрозою для життя потерпілого;
  • навчити слухачів визначити необхідність та значимість медичних радіо консультацій, які є невід’ємною частиною заходів по наданню першої медичної допомоги хворому або потерпілому.

 • Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна).

  Головними завданнями курсу є:
  Підготувати осіб командного складу судна (офіцерів з охорони судна) для вирішення питань щодо забезпечення охорони (захисту) судна, виконання плану охорони судна, підтримки зв`язку і взаємодії з офіцером охорони компанії та офіцером охорони порту (портового засобу), оцінка ризику, погрози і уразливості охорони, здійснення регулярних інспекцій судна, відповідно до п.2.1.6 гл.2.12 частини А Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.

 • Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків.

  Призначення курсу:
  Здобути знання та відпрацювання практичних навичок з питань охорони, досягнення слухачами належного рівня компетентності для виконання обов'язків з питань, пов'язаних з охороною судів, для всіх моряків.
  Практична демонстрація досягнення стандартів компетентності, зазначених у колонці 4 таблиці А-VI/6-1 Кодексу ПДНВ.

  Досягнення моряками кваліфікації, необхідної для забезпечення:
  • безпечного мореплавання;
  • збереження людського життя;
  • збереження судна;
  • збереження довкілля;
  • виконання обов'язків, призначених на судні;
  • загального внеску посилення охорони на морі.

 • Виконання обов'язків членів екіпажу з охорони судна.

  Призначення курсу:
  Курс спрямовано на підготовку членів екіпажу судна, які можуть мати призначені обов'язки з охорони. Метою даного курсу є підготовка екіпажу до здійснення заходів, що забезпечують постійну готовність швидко та ефективно реагувати на можливі акти піратства та тероризму, а також у вжитті заходів щодо їх запобігання.
  Курс також спрямований на надання рекомендацій персоналу на борту судна, залученому до системи охорони щодо виконання заходів для різних рівнів охорони, використання процедур та інструкцій з охорони, як на судні, так і у відносинах суду з компанією, портовими засобами, організаціями та владою, які несуть відповідальність за охорону.
  Слухачі, які успішно освоїли спеціальний напрям підготовки, повинні демонструвати знання, необхідні для виконання обов'язків відповідно до Плану охорони судна (SSP).

 • Офіцер з безпеки судна.

  Метою програми є підготовка суднового персоналу з числа капітанів, старших помічників капітана, старших механіків, других механіків, а також підготовка осіб командного плавскладу, які плануються на заміщення вищевказаних посад, з питань впровадження та підтримання ефективного функціонування Системи управління безпекою (СУБ) та проведення внутрішніх перевірок СУБ відповідно до вимог МКУБ.

 • Оцінка ризику та розслідування небезпечних випадків.

  Метою програми підготовки є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій.
  Завдання програми підготовки передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням правової основи і цілі розслідування морських аварій, правової особливості розслідування морських технічних аварій.

 • Використання дихальних апаратів АСП-2.

  У разі проходження підготовки кандидат повинен знати:
  - Можливі специфічні захворювання при роботі у АСВ-2;
  - Організацію експлуатації АСВ-2 на судні;
  - Правила безпечної роботи у загазованому приміщенні
  - Устрій вузлів АСВ-2
  У разі проходження підготовки кандидат повинен уміти:
  - Розбирання і зборка вузлів АСВ-2 ;
  - Регулювання редуктора і запобіжного клапана.
  - Перевірка на герметичність маски і легеневого автомата.
  - Бойова перевірка, включення в апарат і відпрацьовування подиху в апараті АСВ-2
  - Робота в апараті АСВ-2 на тренажерах у загазованому середовищі
  - Догляд за апаратом після роботи

 • Суднове високовольтне електрообладнання.

  В програмі охоплені питання безпечного планування робіт на високовольтному обладнанні, підготовці робочого місця, безпечного входу та виходу в робочу зону, безпечної та компетентної експлуатації високовольтного обладнання. З цією метою курс охоплює питання:
  • вимоги класифікаційних організацій до високовольтного обладнання (HVE);
  • питання щодо відмінностей високовольтного обладнання від загально-суднового обладнання;
  • технічні аспекти виконання джерел живлення, комутаційної та захисної апаратури;
  • фундаментальні питання правильного застосування захисних пристроїв;
  • електричні небезпеки, що виникають при застосуванні та обслуговуванні високовольтних установок;
  • вимоги безпечної експлуатації високовольтного обладнання;

 • Системи інертних газів.

  Мета курсу – навчання капітанів, старших механіків, офіцерів та інших осіб, безпосередньо відповідальних за навантаження, вивантаження та безпечне перевезення і обробку вантажу на танкерах. Курс містить питання підготовки, що відповідає їх обов’язкам, які включають безпеку нафтових танкерів, системи та заходи пожежної безпеки, запобігання забруднення, оперативну практику та обов’язки із застосуванням законів і правил. Цей курс базується на вимогах Кодексу ПДНВ з поправками, зокрема розділу А–V/1–1, таблиці А–V/1–1–2.

 • Миття сирою нафтою.

  Курс призначений для теоретичної та практичної підготовки слухачів (плавскладу), кандидатів, яким може бути доручене виконання обов’язків з миття танків сирою нафтою. Слухачі повинні уміти:
  1.Використовувати відповідне обладнання для перевезення вантажів у цілості та запобігання забруднення моря і оточуючого середовища;
  2.Забезпечувати безпечну роботу танкера на всіх етапах виробничої діяльності;
  3.Здійснювати керівництво діями екіпажу по програмуванню та експлуатації механізмів системи мийки сирою нафтою.

 • Управління складом навігаційної вахти на містку.

  Основними задачами курсу є:
  - ознайомлення з особливостями використання рухових і рульових установок при маневруванні судна, використання комплексу радіо та електронавігаційного обладнання ходового містка, обладнання радіозв'язку, електронної картографії, інформаційної навігаційної системи та органів керування судна, що моделюється для забезпечення безпечного судноводіння у складних умовах плавання;
  - розуміння і врахування впливів вітру, течії, мілководдя, вузькості і умов завантаження на режим роботи судна;
  - більша обізнаність про важливість планування переходу або маневрування та необхідності альтернативного плану;
  - більше розуміння і обізнаність про ефективні процедури спільного несення вахти на містку; керування судном у нормальних та аварійних ситуаціях;
  - більша обізнаність і розуміння доброзичливого стилю взаємного зв'язку і користі від створення простої розподіленої ментальної моделі планованого переходу.
  - відроблення організації несення ходової навігаційної вахти в умовах інтенсивного судноплавства і стиснених умовах плавання як у денний, так і у нічний час, а також в умовах обмеженого бачення та складних погодних умовах;
  - відроблення дій ходової вахти у складних навігаційних та аварійних ситуаціях, а також надбання навичок із взаємодії з рятувально-координаційними центрами та береговими службами, що задіяні в аварійних випадках;
  - придбання та закріплення навичок з управління крупновантажними суднами та суднами з особливими маневреними характеристиками під час плавання у стиснених водах та в умовах інтенсивного судноплавства.
  - відпрацювання дій ходової вахти під час лоцманського проведення, швартових операцій та дій з поставлення та зняття судна з якоря.

 • Управління складом навігаційної вахти на містку (рівень експлуатації).

  По закінченню підготовки слухач курсу повинен знати:
  • вимоги керуючих документів з організації несення ходової навігаційної вахти;
  • особливості проведення перевірок справності навігаційного та суднового обладнання та його використання під час несення ходової навігаційної вахти;
  • основні принципи та методи організації ходової навігаційної вахти;
  • методики та засоби визначення готовності членів вахти до несення навігаційної вахти, засоби обліку індивідуальних особливостей членів вахти;
  • міжнародні та національні вимоги до планування рейсу;
  • особливості організації проведення стандартних маневрів з визначення маневрених характеристик судна;
  • особливості організації ходової навігаційної вахти під час підходу судна до порту та плавання у портових водах;
  • особливості організації ходової навігаційної вахти під час плавання в умовах обмеженого бачення;
  • особливості організації ходової навігаційної вахти під час проведення пошуково-рятувальних операцій;
  • особливості організації ходової навігаційної вахти під час постановки судна на якір та виконання швартовних операцій з буксирами;
  • особливості організації ходової навігаційної вахти під час плавання у системах розділення руху суден;
  • особливості організації ходової навігаційної вахти під час плавання з лоцманом;
  • особливості організації ходової навігаційної вахти у разі аварійної ситуації та під час лиха.

 • Управління судном.

  До основних задач підготовки відносяться:
  Вивчення, відновлення та закріплення навичок з використання всього комплексу радіо і електронавігаційного обладнання ходового містка, устаткування радіозв’язку, електронні картографії, інформаційної навігаційної системи та органів керування моделює мого судна, для забезпечення безпечного плавання в складних умовах.
  Відпрацювання організації несення ходової навігаційної вахти в умовах інтенсивного судноплавства і стиснутих умовах плавання, як у денних так і в нічних умовах, а також в складних погодних умовах при обмеженій видимості;
  Відпрацювання несення ходової вахти в складних навігаційних і аварійних ситуаціях, а також придбання навичок щодо взаємодії із рятувально-координаційними центрами і береговими службами, задіяними в аварійних ситуаціях;
  Відпрацювання несення ходової вахти при лоцманській проводці, швартових операціях і при постановці та зйомці судна з якоря.

 • Використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем (ЕКНІС).

  Основними задачами підготовки судноводіїв на тренажері ЕКНІС є:
  Вивчення і закріплення знань основних техніко-експлуатаційних, навігаційних характеристик і параметрів устатковання ЕКНІС, їхньої точності та обмежень, ефективного використання електронних карт;
  Відпрацювання і відновлення практичних навичок експлуатації устатковання ЕКНІС з урахуванням точності отриманої інформації та одержання практичних навичок щодо забезпечення безпечного плавання по прокладеному маршруту на електронної карти в умовах інтенсивного судноплавства, у стиснутих водах, а також при плаванні в узкостях і по системам поділу руху;
  Вивчення погрішностей і експлуатаційних аспектів сучасних навігаційних систем включаючи їх датчики які підключені до устаткування ЕКНІС, враховувати помилки відображених даних, випадкові помилки та вчасно вживати заході для їх усунення;
  Вивчення та відпрацюванню методів коректури и підйому електронних карт, створення попередньої прокладки в базі даних, редагу-вання маршруту в табличній формі і на електронній карті, редагування шля¬хових точок, автоматизованої проводки судна за заданим маршрутом, а та¬кож аналіз навігаційної безпеки прокладеного маршруту;
  Удосконалювання засобів і методів опрацювання та використання навігаційної інформації від ЕКНІС для попередження зіткнення суден і забезпечення безпечного плавання в будь-яких умовах;
  Відпрацювування практичних навичок організації ходової навігаційної вахти на містку з використання устатковання ЕКШС;
  Вивчення основ планування, координації і практичного проведення пошукових і рятувальних операцій на море відповідно до міжнародних правил і стандартів з допомогою устатковання ЕКНІС;

 • Судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та використанням ЗАРП (рівень експлуатації).

  Цей курс спрямований на задоволення обов'язкових мінімальних стандартів компетентності, наведених у таблиці в розділі A-II/1 Кодексу ПДНВ для «використання радіолокатора, радіолокаційної прокладки та використання САРП для забезпечення безпеки судноплавства». Курс включає теорію, необхідну для розуміння конфігурації системи, принципи і характеристики суднового морського радара і САРП, фактори, що впливають на характеристики радара, спосіб отримання, відображення та аналізу радіолокаційної інформації, обмеження та точність цієї інформації, правильне використання та оперативне управління для отримання оптимального відображення радіолокаційної інформації для забезпечення безпеки навігації.

 • Судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та використанням ЗАРП, робота в колективі на містку, пошук та рятування (рівень управління).

  Основними задачами курсу є:
  • Удосконалення практичної і професійної підготовки по використанню суднових РЛС, ЗАРП і сучасних навігаційних систем.
  • Вивчення відхилень і експлуатаційних аспектів сучасних навігаційних систем.
  • Удосконалення способів і методів обробки і використання радіолокаційної інформації й інформації від ЗАРП для попередження зіткнень суден і забезпечення безпечного плавання в умовах обмеженої видимості й інтенсивного судноплавства, а також при плаванні у вузькостях і по системам поділу руху.
  • Вивчення засобів організації команди містка при веденні радіолокаційного спостереження і прокладки і розподіл функціональних обов'язків.
  • Вивчення основ планування, координації і практичного проведення пошукових і рятувальних операцій на морі відповідно до міжнародних правил і стандартів.

 • Оператор ГМЗЛБ з обмеженим дипломом.

  Підготовка на отримання обмеженого диплому оператора ГМЗЛБ повинна відповідати діючим положенням Регламенту радіозв'язку, Конвенції ПДНВ-78, з поправками, і Конве-нції СОЛАС-74, з поправками, звертаючи особливу увагу на положення Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха і для забезпечення безпеки.

 • Оператор ГМЗЛБ з загальним дипломом.

  Мета курсу:
  навчання слухачів основним принципам і можливостям Морської рухомої служби і Морської рухомої супутникової служби (МРС і МРСС);
  моделювання ситуацій для набуття слухачами навичок практичної роботи в різних підсистемах ГМЗЛБ у різних ситуаціях;
  проведення групових тренувань для відпрацьовування радіообміну з рятувально-координаційними центрами (РКЦ) під час проведення рятувальних операцій;
  моделювання аварійних ситуацій з метою проведення радіозв’язку у разі лиха;
  набуття і підтримування на високому рівні навичок у застосуванні сучасних засобів радіозв’язку і використанні нових типів устаткування.

 • Управління складом вахти машинного відділення (рівень експлуатації).

  Даний курс призначений для досягнення мінімальних стандартів компетентності вахтовими офіцерами машинного відділення, а також старшими та іншими механіками, що працюють на судах, що наводяться в рух головними силовими установками потужністю 3000 кВт і більше (Кодекс ПДНВ, Таблиця A-III/1 та A-III/ 2).
  Курс реалізує кращу практику в управлінні ресурсами, використовуючи всі доступні людські, інформаційні та технічні ресурси для досягнення цілей безпечної та ефективної роботи, а також удосконалюючи та заохочуючи системний підхід до управління системами та операціями машинного відділення. Пріоритетом є те, що слухачі створюють та підтримують безпечне робоче середовище за допомогою командної роботи.

 • Управління складом вахти машинного відділення.

  Задача курсу:
  - навчання, поновлення та закріплення навичок з використання всього комплексу обладнання машинного відділення, що моделюється для забезпечення безаварійного плавання в складних умовах;
  - відпрацьовування навичок експлуатації суднової енергетичної установки (СЕУ) у всіх типових режимах;
  - відпрацьовування навичок швидкої оцінки ситуації й прийняття обґрунтованих рішень з експлуатації (СЕУ) у складних умовах судноплавства й при виникненні різних відмов і аварій систем та устаткування;
  - відпрацьовування організації несення вахти в умовах інтенсивного судноплавства й складних умовах плавання.

 • Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах-хімовозах.

  Мета курсу:
  відпрацювання персоналом нафтових танкерів та танкерів-хімовозів практичних навичок, необхідних для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах;
  досягнення персоналом стандартів компетентності в частині проведення та управління вантажними операціями на танкерах, визначених в колонках 1, 2 таблиці А-V/1-1-1 Кодексу ПДНВ;
  практична демонстрація мінімального стандарту компетентності відповідно до колонки 4 таблиці А-V/1-1-1 Кодексу ПДНВ.

 • Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах.

  Мета курсу. -відпрацювання персоналом танкерів-газовозів практичних навичок, необхідних для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах; -досягнення персоналом стандартів компетентності в частині проведення та управління вантажними та баластними операціями на танкерах-газовозах, визначених у колонках 1, 2 таблиці А-V/1-2-1 Кодексу ПДНВ; -практична демонстрація досягнення мінімального стандарту компетентності відповідно до колонки 4 таблиці А-V/1-2-1 Кодексу ПДНВ.

 • Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою.

  Мета курсу – підготовити капітанів, старших механіків, старших помічників капітана, механіків другого розряду та інших осіб, безпосередньо відповідальних за навантаження, вивантаження, безпечне перевезення й обробку вантажу на нафтових танкерах. Програма підготовки містить питання розширеної підготовки, що відповідає їх обов’язкам і відповідальності при роботі на нафтовому танкері, включаючи безпеку при виконанні грузових операцій на нафтових танкерах, характеристики та властивості нафтопродуктів, пов'язані з ними безпеки, вплив на здоров’я та заходи безпеки по збереженню здоров’я, відповідальність за системи й заходи пожежної безпеки, відвернення забруднення, дії в аварійних ситуаціях, правила використання вантажного обладнання при виконанні перевантажувальних операцій, оперативну практику та обов'язки із застосуванням законів і правил.

 • Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою.

  По закінченню курсу слухачі повинні уміти:
  -складати і контролювати виконання плану навантаження/розвантаження і баластування газовозу;
  -оцінити стан остійності, загрозу перевищення допустимих напружень корпусу, контролювати зазначені величини;
  -здійснювати необхідні розрахунки, що потрібні в конкретній ситуації(при газації танків, зміні густоти води і т.д.);
  -грамотно експлуатувати відповідне обладнання для збереження якості та кількості вантажів та запобігання забрудненню моря і оточуючого середовища;
  -забезпечувати безпечну роботу газовоза на всіх етапах виробничої діяльності;
  -здійснювати керівництво діями екіпажу в боротьбі за живучість судна.

 • Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою.

  До основних задач підготовки відносяться:
  Слухачі, які успішно закінчили цей курс, повинні бути підготовлені та кваліфіковані у повній відповідності до положень правила V/1-1 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти, 1978 року, з поправками. Вони повинні бути спроможні нести безпосередню відповідальність за навантаження, вивантаження та забезпечення безпечної роботи танкерів-хімовозів, при перевезенні або обробленні вантажів, демонструвати спроможність виконувати завдання, обов’язки та відповідальність згідно з вимогами, переліченими в колонці 1 таблиці А-V/1-1-3.

 • Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці.

  Мета курсу:
  -відпрацювання практичних навичок членів екіпажу суден щодо поводження з небезпечними вантажами на суднах під час вантажних операцій та транспортування в морі;
  -досягнення членами екіпажу суден стандартів компетентності в частині проведення та управління вантажними операціями з небезпечними вантажами, зазначених в розділах В-V/b та B-V/c Кодексу ПДНВ;
  -набуття первинних знань з надання першої медичної допомоги на суднах під час нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами;
  -практична демонстрація досягнення мінімальних стандартів компетентності, зазначених у розділах В-V/b та B-V/c Кодексу ПДНВ.

 • Підготовка персоналу пасажирських суден.

  Метою цього курсу є підготовка капітанів, осіб командного складу, а також інших членів екіпажу пасажирських суден,на яких покладено пряму відповідальність за посадку та висадку пасажирів, завантаження, розвантаження або закріплення вантажу чи закриття отворів у корпусі пасажирських суден, і які призначаються для надання допомоги пасажирам у випадку аварійних ситуацій, і відповідають за безпеку пасажирів під час аварійних ситуацій пасажирських суден та персоналу, який безпосередньо обслуговує пасажирів в пасажирських приміщеннях.

 • Лідерство і робота в команді.

  Мета підготовки:
  - набуття достатнього рівня розуміння та знання керівництва та командної роботи та мати відповідні навички, щоб грамотно виконувати обов'язки вахтового помічника капітана на судах валовою місткістю 500 регістрових тон та більше, або вахтового механіка в машинному відділенні з ручним управлінням або призначені обов'язки механіка в машинному відділенні, що працює автоматично.
  - оволодіння практичними знаннями керуванням персоналом судна та навчання;
  - отримання знань відповідних міжнародних морських конвенцій, рекомендацій та національного законодавства;
  - набуття вмінь застосовувати завдання та керування робочим навантаження;
  - досягнення знань і вмінь застосовувати ефективне керування ресурсами;
  - досягнення знань і вмінь застосовувати методи прийняття рішень.

 • Участь у швартових та якірних операціях.

  Мета: підготовка персоналу до виконання операцій, пов’язаних зі швартуванням суден та якірними операціями, обслуговуванням швартовного та якірного обладнання та забезпечення безпеки виконання робіт відповідно до вимог міжнародних та національних нормативних документів.

 • Підготовка з управління неорганізованими масами людей.

  Завдання курсу.
  Слухачі, що успішно закінчили курс, повинні бути здатними вирішувати такі завдання:
  1. Управляти неорганізованими масами людей в аварійній ситуації на борту;
  2. Розміщати обладнання, що забезпечує безпеку й рятувальні засоби на борту судна;
  3. Вільно та чітко спілкуватися з пасажирами під час аварії;
  4. Правильно використовувати індивідуальні рятувальні засоби;
  5. Діяти відповідно до суднової безпеки й аварійних процедур.

 • Підготовка з управління та поведінки людей у кризових ситуаціях.

  Метою цього курсу є підготовка капітанів, офіцерів, рядового плавскладу та іншого персоналу для роботи на пасажирських суднах РО-РО та інших пасажирських суднах відповідно до обов’язкових мінімальних вимог, визначених у Кодексі ПДНВ, розділах A-V/2, в Правилах V/2, Конвенції ПДНВ.

 • Морська англійська мова для командного складу.

  Курс розроблений з урахуванням сучасних вимог, що пред’являються до фахівців командного складу судна.
  Курси англійської мови для моряків мають за мету надання допомоги судноводіям та судовим механікам сформувати та розширити практичні комунікативні навички та дати можливість вільно користуватися діловою англійською мовою як цього вимагають Міжнародна Конвенція ПДНВ-78/95.

 • Морська англійська мова для рядового складу.

  Курс призначений для рядового складу, який працюючє під іноземним прапором. Програма орієнтована на слухачів курсів, які тільки починають вивчати англійську мову.
  Курси англійської мови за мету мають розвиток навичок усного мовлення, формування вміння вести бесіду на побутові та загальноморські теми, вивчення морських термінів, які необхідні для виконання службових обов’язків в умовах закордонного плавання.
  Головна увага в процесі навчання надається розвитку навичок усного мовлення, письмо виступає як допоміжний засіб навчання.
  Лексичний матеріал складений із врахуванням морської специфіки, що включає в себе такі розмовні теми як «Назви посадових осіб на флоті», «Назви частин судна», «Типи суден», «Обов’язки моториста», «Охорона навколишнього середовища» та інші.

 • Судноводій моторного судна довжиною до 6 м на прибережних морських шляхах та внутрішніх водних шляхах.

  Метою курсів є якісна теоретична та практична підготовка судноводіїв маломірних судів. Програма навчання включає відомості про класифікацію та влаштування різних типів маломірних судів; правила судноводіння, маневрування, управління маломірним судном; місцеві правила плавання; вивчення судноплавних знаків та вогнів та багато іншого.
  Обов'язковим розділом є вивчення правил техніки безпеки, забезпечення плавання, охорона життя на воді, порятунок потерпілих, перша медична допомога. Практична частина курсу дозволяє слухачам освоїти навички керування маломірним судном.

 • Судноводій моторного судна довжиною від 6 м до 24 м на прибережних морських шляхах та внутрішніх водних шляхах.

  Метою курсів є надання знань з наступних питань:
  • Класифікація та типи малих/маломірних суден
  • Устрій малих/маломірних суден;
  • Суднові пристрої, системи, постачання, протипожежні та сигнальні засоби, електрообладнання ММС;
  • Устрій підвісних, стаціонарних двигунів;
  • Правила технічної експлуатації двигунів;
  • Транспортні, експлуатаційні, мореплавні та маневрені характеристики суден;
  • Забезпечення технічної та протипожежної безпеки. Запобігання та гасіння пожежі;
  • Обслуговування та ремонт малих/маломірних суден. Суднові, такелажні роботи, морські вузли.

 • Судноводій водного мотоцикла (гідроцикла) на прибрежних морських Шляхах та внутрішніх водних шляхах.

  Метою курсів є надання знань з наступних питань:
  • Загальні відомості про гідроцикл;
  • Устаткування, що забезпечує рух гідроцикла;
  • Устаткування, що забезпечує управління гідроциклом.

 • Судноводій вітрильного судна довжиною до 6 м з площею вітрил до 12 кв. м на прибрежних морських шляхах та внутрішніх водних шляхах.

  Ця програма охоплює підготовку по мінімальному стандарту вимог до компетентності з безпечного керування ММС після спуску його на воду. Після успішного опанування курсу слухачі будуть знати; устрій судна; прилади та їх правильне використання, включаючи зв’язок; основи морської практики та судноводіння; правила плавання на внутрішніх водних шляхах України та в морі. Будуть в змозі врятувати потопаючого та надати невідкладну медичну допомогу в надзвичайних обставинах на воді.

 • Судноводій вітрильного судна довжиною до 8,5 м з площею вітрил до 30 кв. м на прибрежних морських шляхах та внутрішніх водних шляхах.

  Підготовка здійснюється на базі отримання теоретичних знань і практичних навичок судноводіїв малих/маломірних суден (ММС) для досягнення необхідної компетенції щодо безпечного управління ММС – вітрильним судном, а саме вивчення і отримання:
  • початкових теоретичних знань по судноводінню;
  • конструкції судна;
  • умов судноводіння в будь-який час доби і пору року;
  • правил плавання і правил щодо запобігання зіткненню суден;
  • небезпек, пов’язаних з судноводінням;
  • основам плавання в різних погодних умовах;
  • основам радіообміну;
  • основам надання першої медичної допомоги;
  • практичним навичкам управління ММС;
  • демонстрації знань і умінь управління ММС.

 • Судноводій вітрильного судна довжиною до 15 м з площею вітрил до 80 кв. м на прибрежних морських шляхах та внутрішніх водних шляхах, відкрите море.

  Підготовка здійснюється на базі отримання теоретичних знань і практичних навичок судноводіїв малих/маломірних суден (ММС) для досягнення необхідної компетенції щодо безпечного управління ММС – вітрильним судном, а саме вивчення і отримання:
  • початкових теоретичних знань по судноводінню;
  • конструкції судна;
  • умов судноводіння в будь-який час доби і пору року;
  • правил плавання і правил щодо запобігання зіткненню суден;
  • небезпек, пов’язаних з судноводінням;
  • основам плавання в різних погодних умовах;
  • основам радіообміну;
  • основам надання першої медичної допомоги;
  • практичним навичкам управління ММС;
  • демонстрації знань і умінь управління ММС.

 • Матрос другого класу.

  Основними завданнями курсу є вивчення:
  - основи будови судна і його корпусу, призначення й розташування суднових відсіків, приміщень і систем;
  - будови вантажних і швартовних механізмів та правила роботи на них;
  - принципу будови і правила користування механізованими люковими закриттями;
  - термінів та визначень, що вживаються на судні;
  - правил користування відповідними системами внутрішньо-суднового зв’язку та аварійної сигналізації;
  - основ стернового устрою судна та його використання;
  - принципів дії та правил використання магнітних та гірокомпасів;
  - команд, які подаються на стерно, в тому числі англійською мовою;
  - обов’язків пов’язані з веденням спостереження, зокрема, надання повідомлення про приблизний напрямок звукового сигналу, вогню чи будь-якого об’єкту в градусах або чвертях;
  - команд та правил спілкування з особою командного складу, яка несе вахту, стосовно обов’язків, пов’язаних з несенням ходової вахти;
  - процедур залишення вахти, несення, приймання та передачі вахти;
  - інформації, необхідну для несення безпечної вахти;

 • Моторист другого класу.

  Основними завданнями курсу є вивчення:
  - основ будови судна;
  - призначення, будови та особливостей роботи головних енергетичних установок і суднових допоміжних механізмів, допоміжних котлів;
  - призначення, будови та дій різноманітних передач потужності від головних двигунів на гребні вали;
  - порядок використання контрольно-вимірювальних приладів суднових енергетичних установок;
  - призначення та будови валопроводів і суднових рушіїв;
  - основ фізичних процесів у суднових двигунах внутрішнього згоряння;
  - термінології застосування у машинних приміщеннях та назви механізмів і обладнання;
  - порядку несення вахти в машинному відділенні;
  - правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища при роботі у машинному відділенні;
  - дій під час аварій та шляхи евакуації із машинних приміщень;

*Вартість здачі одного екзамену з курсу ПП "Херсонский МТЦ "Марін Про Сервіс" складає від 300 грн за один курс. Відповідно до кількості курсів, що плануються до сдачі, ціна кожного курсу не змінюється